ที่อยู่บริษัท

25 ซอยพึ่งมี 28 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
โทร 02-086-3982

หน้าร้านเรามีที่ไหนบ้าง

ลูกค้าสามารถมาเยี่ยมชมสินค้า พร้อมรับคำแนะนำจากพนักงานของเราได้
ที่หน้าร้าน ทั้ง 10 สาขา ที่ Ambassador Store และ Suitcaser Store
โทร 02-086-3982
กรุงเทพฯ
1.เซ็นทรัล พลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 3
2.เซ็นทรัล พลาซ่า บางนา ชั้น 4
3.เซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต ชั้น 1
4.เซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ ชั้น 2
5.เซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า ชั้น 4
6.เซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 2 ชั้น 3
7.พาราไดซ์ พาร์ค ชั้น 2
ต่างจังหวัด
8.เดอะมอลล์ นครราชสีมา ชั้น 2
9.บลูพอร์ต มอลล์ หัวหิน ชั้น B1
10.เซ็นทรัล พลาซ่า มารีน่า พัทยา ชั้น 2
11.เซ็นทรัล พลาซ่า นครราชสีมา ชั้น 3
12.เทอมินอล 21 พัทยา ชั้น 3

การรับประกัน คือยังไง

การรับประกัน ในที่นี้คือ “การซ่อมฟร”ี (ไม่คิดค่าบริการ และอะไหล่) ในระยะเวลาที่กำหนด

ระยะเวลาการรับประกันนับตั้งแต่ วันที่ ซื้อสินค้า (offline) และวันที่ได้รับสินค้า (Online – เช็คจากระบบ)
สินค้าโปรโมชั่นพิเศษ และล้างสต็อก ไม่รับประกัน (สามารถส่งซ่อมได้ มีค่าใช้จ่าย)

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
1. กระเป๋าเดินทางที่ลูกค้าซื้อจาก ABDSTORE.COM จะได้รับการรับประกัน ในกรณีที่ชำรุดอันจากความผิดพลาดในขบวนการการผลิตเท่านั้น
2. ผู้ซื้อจะต้องเก็บและแสดงใบเสร็จรับเงินพร้อมใบรับประกันทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการความคุ้มครองการรับประกันสินค้า โดยที่ใบรับประกันต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ การฉีกขาด หรือการแก้ไขข้อมูลใดๆทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง
3. ระยะเวลาการรับประกันสินค้าปกติ 1 ปี (ขึ้นอยู่กับรุ่นสินค้า/ การเป็นสินค้าจัดรายการ/ เงื่อนไขโปรโมชั่น ณ จุดจำหน่าย ฯลฯ) หากลูกค้านำสินค้ามาที่จุดจำหน่าย Ambassador Store สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล ทางบริษัท จะไม่คิดค่าบริการใดๆในระยะเวลาประกัน
a. กรณีที่นำสินค้ามาที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าสำหรับในต่างจังหวัดจะคิดค่าบริการ 200 บาท บริษัทจะเปลี่ยนหรือซ่อมสินค้าโดยไม่คิดมูลค่าอะไหล่ในช่วงระยะเวลารับประกัน
4. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ลูกค้านำสินค้าของบริษัทไปดัดแปลงแก้ไข โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ ถึงแม้จะอยู่ภายใต้ระยะเวลาประกัน
5. ระยะเวลาการซ่อมปกติ 15-30 วัน ในกรณีที่เป็นสินค้านำเข้า หรือสินค้าเลิกจำหน่าย หรือต้องนำเข้าอะไหล่ อาจใช้เวลานานเกินกว่ากำหนด ซึ่งหากลูกค้าต้องการใช้กระเป๋าเดินทางด่วน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่บริการ เพื่อคำนวณระยะเวลาซ่อม ก่อนตัดสินใจส่งซ่อม
6. ในกรณีที่อยู่นอกเหนือระยะประกัน หรือการรับประกันสิ้นสุดลง หากลูกค้าต้องการซ่อมสินค้า ทางบริษัทพร้อมให้บริการซ่อมสินค้าแต่ ต้องอยู่ในสภาพที่สามารถซ่อมแซมและนำกลับไปใช้งานได้ใหม่ โดยลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับอะไหล่ และ ค่าบริการการซ่อม
7. ลูกค้าที่นำสินค้ามาซ่อม จะต้องมารับสินค้าภายใน 30 วัน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านได้สละสิทธิ์และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ หากพ้นกำหนดดังกล่าว
8. ภายใต้การรับประกันสินค้าทุกชิ้น ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาว่าสินค้าของท่านเกิดความเสียหายจากการใช้งาน หรือ เกิดจากความผิดพลาดของผู้ผลิต และลูกค้าจะต้องรับสภาพของกระเป๋าที่ส่งซ่อม โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น กระเป๋าที่ผ่านการใช้งานแล้วไม่สามารถเปลี่ยน หรือ คืน ได้
9. ลูกค้าควรตรวจสภาพกระเป๋าทันที ที่เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง หากเกิดความเสียหายจนเป็นเหตุให้กระเป๋าชำรุด ลูกค้าสามารถร้องเคลมค่าเสียหายกับทางบริษัทการบิน ณ ที่ทำการของสายการบินที่ประจำอยู่ในสนามบิน ก่อนที่ท่านจะนำกระเป๋า ผ่านศุลกากร (บริษัทการบินทุกแห่งทั่วโลก มีการรับประกันความเสียหายต่อสัมภาระของผู้โดยสาร) ลูกค้าควรรักษา สิทธิประโยชน์ที่ได้รับความคุ้มครองจากบริษัทที่ท่านได้โดยสารมา ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใน กรณีที่กระเป๋า หรือ สัมภาระต่างๆที่ชำรุดเสียหาย ระหว่างการเดินทาง การรับประกันจะรวมเฉพาะ ปัญหาด้านการผลิต และ วัสดุอะไหล่ ที่เสื่อมคุณภาพในการรับประกันเท่านั้น

ข้อยกเว้นในการรับประกันสินค้า (EXCEPTIONS)
1. ทางบริษัทจะไม่รับประกันความเสียหายสินค้า อันเนื่องมาจากการใช้งานที่ผิดวิธีเช่น การใส่สัมภาระเกินน้ำหนักที่กำหนดไว้ การเหวี่ยง การกระแทก หรือการลำเลียงเคลื่อนย้ายกระเป๋า โดยเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน ของสนามบินนานาชาติ ที่ขาดความระมัดระวัง จนเป็นเหตุทำให้กระเป๋าแตก ฉีก ขาด บุบ ยุบ ลอยขีดข่วน หรืออุบัติเหตุใดๆ รวมทั้งการโจรกรรม โดนกรีด งัดแงะ จนมีรอยแผล ขีดข่วน และทำให้กระเป๋าหมดสภาพการใช้งาน หรือลูกค้างัดแงะกุญแจรหัสที่ลูกค้าหลงลืมหมายเลขที่ตั้งไว้
2. การให้บริการซ่อมสินค้า หากอะไหล่หรือวัสดุบางชนิดมีการคลาดเคลื่อนจากของเดิม หรือบางกรณีจะต้องดัดแปลง ลูกค้าต้องยอมรับสภาพที่สามารถซ่อมแซมและนำกลับไปใช้งานได้ โดยลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าอะไหล่ที่เกิดขึ้น

ใช้เวลานานแค่ไหนในการซ่อม

2-3 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเคส และอะไหล่ ณ เวาลานั้น
หากลูกค้าต้องการใช้ด่วน ไม่สามารถเร่งการซ่อมให้ทันทีได้
แนะนำให้ลูกค้านำสินค้าไปใช้ก่อน (หากยังสามารถใช้งานได้อยู่ )แล้วค่อยนำกลับมาส่งซ่อม
กรณีการซ่อมใช้เวลานานกว่า จะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งลูกค้า
ส่งซ่อมได้ที่ไหนบ้าง ขั้นตอนมีอะไรบ้าง
สามารถส่งซ่อมได้ 2 วิธี
วิธีที่ 1 ส่งมาที่สาขาที่ใกล้บ้านคุณ
นำสินค้ามาส่งที่สาขา
แจ้งความประสงค์ต่อพนักงาน พนักงานจะตรวจสอบเบื้องต้นถึงปัญหาของการใช้งาน
พนักงานประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อม (ถ้ามี) เบื้องต้น
ส่งกระเป๋ากลับบริษัท เพื่อคำนวณค่าใช้จ่านในการซ่อม (ถ้ามี)
พนักงานโทรแจ้งค่าซ่อม ต่อลูกค้า ลูกค้าชำระค่าซ่อม (สามารถชำระผ่านออนไลน์ หรือหน้าร้านได้)
เมื่อซ่อมเสร็จ พนักงานขายจะโทรแจ้งให้มารับสินค้า รับได้เฉพาะสาขาที่ส่งซ่อมเท่านั้น เพื่อป้องกันการสูญหาย

วิธีที่ 2 ส่งกระเป๋าของคุณมาที่ บริษัท
ลูกค้าติดต่อแสดงความจำนงในการซ่อม (ผ่านทาง line@: @abdstore)
เจ้าหน้าที่ประเมินประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อม (ถ้ามี)
เมื่อลูกค้าตกลงซ่อม ลูกค้าชำระค่าซ่อมผ่านทาง การชำระเงินออนไลน์
ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้า ทั้งไป และกลับ พร้อมค่าแพคสินค้าทั้งหมด
เมื่อสินค้าซ่อมเสร็จ เจ้าหน้าที่โทรแจ้งลูกค้าเพื่อนัดรับสินค้า
บริษัทส่งสินค้ากลับคืนลูกค้า

กุญแจ TSA คืออะไร ทำไมไม่มีลูกกุญแจ

TSA คืออะไร? และทำไมถึงไม่มีลูกกุญแจให้?
คำตอบ TSA เป็นหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา (Transportation Security Administration) ผลิตเป็นกุญแจระบบล็อคขึ้นมา
กุญแจล็อคตามข้อกำหนดของ TSA ใช้ระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถตรวจสอบของในกระเป๋าของคุณโดยไม่ต้องงัดกุญแจของคุณหรือทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย จากนั้นกระเป๋าของคุณจะถูกล็อคอีกครั้งและส่งออกไปยังจุดหมายปลายทางอย่างรวดเร็ว

ต้องเปิดกระเป๋าเราทำไม ?
การเดินทางไปต่างประเทศ ในบางประเทศเช่น สหรัฐอเมริกา บางครั้งเราอาจโดนตรวจสอบสัมภาระในกระเป๋า
และเจ้าหน้าที่จะเปิดกระเป๋าโดยใช้กุญแจเฉพาะ ที่มีมาตรฐาน TSA หากกระเป๋าของเราไม่มีมาตรฐานที่ว่ามา ก็อาจโดนเปิดโดยวิธีอื่น เช่น ตัดกุญแจ, งัด เป็นต้น

กระเป๋าเราจะปลอดภัยรึเปล่า ?
เจ้าหน้าที่ ที่มีสิทธิ์เปิดกระเป๋าเรา จะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น เช่น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมื่อ (ตม.)และจะเปิดได้ในกรณีที่กระเป๋าของเรามีอุปกรณ์ที่สแกนแล้วมีวัตถุต้องสงสัย, เข้าข่ายพกยาเสพติด หรืออุปกรณ์อันตรายเท่านั้น ซึ่งกระเป๋าเราจะอยู่อย่างปลอดภัยหากไม่มีสิ่งต้องสงสัยดังกล่าว

มาตรฐานการค้นของเจ้าหน้าที่จะควบคุมความปลอดภัยของกระเป๋าและสัมภาระของท่าน ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะเกิดอันตรายต่อของในกระเป๋าของลูกค้า ดังนั้นเมื่อซื้อกระเป๋าไปท่านลูกค้าไม่ต้องสงสัยว่าทำไมจึงไม่มีลูกกุญแจอยู่ในกระเป๋า

ความจุของกระเป๋าที่สามารถ บรรจุได้สูงสุดเท่าไร

กระเป๋าขนาด เล็ก โดยปกติน้ำหนักไม่ควรเกิน 10 กิโลกรัม ,กระเป๋าขนาดกลาง ถึง ใหญ่ ไม่ควรเกิน 30 กิโลกรัม
ทั้งนี้ แนะนำให้คำนวณจากน้ำหนักที่แต่ละสายการบินอนุญาตให้บรรจุด้วย

การใส่สัมภาระในการเดินทาง แต่ละขนาดจะ ใส่เดินทางได้กี่วัน

หากต้องเดินทางฤดูหนาว ต้องใส่เสื้อเฟอร์ อาจต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่ ขอแนะนำดังนี้
การเดินทาง ระยะใกล้ ไม่เกิน 3 วัน ขนาด 18 – 20 นิ้ว
การเดินทาง มากกว่า 3 วัน ไม่เกิน 5 วัน ขนาด 24 – 26 นิ้ว
การเดินทาง มากกว่า 5 วัน ขนาด 28 – 30 นิ้ว
แต่ปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่นิยมกระเป๋าเดินทางขนาดกลาง คือ 24 – 28 นิ้ว เพราะเมื่อใส่สัมภาระในกระเป๋าแล้ว จะไม่ทำให้น้ำหนักกระเป๋าเกินจากที่สายการบินกำหนดไว้

Close
Swishnavy Multi Travel Store . All rights reserved.
Close